Zobacz co oferuje IChF

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52

NIP: 525-000-87-55

http://instytut-chemii-fizycznej.zmnch.pl/

Trudno było by znaleźć taką dziedzinę życia, w której nie miałaby zastosowania chemia fizyczna. Badania z pogranicza tych dwóch nauk przyrodniczych są wykorzystywane w medycynie, stomatologii, kryminalistyce, muzealnictwie i renowacji dzieł sztuki, farmacji, przemyśle spożywczym, elektrotechnicznym, w budownictwie, kosmetyce i wielu innych branżach. Badania takie prowadzi IChF, który współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z Polski i z całego świata. Placówka ta jest właścicielem bądź współwłaścicielem wielu patentów, które w każdej chwili mogą być wdrożone w dedykowaną dziedzinę. Często oferuje takie patenty do sprzedaży lub licencjonowania, za cenę określoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Wiele z nich można znaleźć na stronie instytut-chemii-fizycznej.zmnch.pl.

Podobnie jak wiele ośrodków naukowych z zagranicy, ten instytut doskonale rozumie znaczenie edukacji i wyszkolenia odpowiedniej kadry naukowej, której jakość będzie decydować w przyszłości o konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach zagranicznych. 

2018-07-10 08:25:26

Greener Pharma Arkadiusz Stachowicz

00844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

Dobre Transkrypcje

Warszawa, ul. - -

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58