Sprawozdanie z odpadów | https://prohabitat.com.pl/

31-232 Kraków, ul. Wolfganga Amadeusa Mozarta 23/13

NIP: 9452079594

https://prohabitat.com.pl/

Dokument, jakim jest sprawozdanie z odpadów, powinien być składany w momencie, gdy:

  • dana osoba jest podmiotem, który prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu odpadów ze zwałowiska lub składowiska, na podstawie zgody związanej z wydobywaniem odpadów oraz decyzji, zatwierdzającej instrukcje prowadzenia wybranego składowiska, będącego w fazie poeksploatacyjnej,
  • dana osoba została zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • osoby prowadzące swoją działalność są zmuszone do prowadzenia ewidencji odpadów.

Odbiorcą takich dokumentów jest marszałek województwa działający w miejscu, w jakim prowadzona jest działalność przez osobę składającą wniosek. W momencie, gdy podmiot prowadzi działalność w kilku województwach jednocześnie, wówczas dane powinny być złożone właściwym marszałkom i muszą one zawierać informacje związane z działalnością prowadzoną jedynie na terenie tego właśnie województwa. Kwestie te mogą brzmieć nieco skomplikowanie, dlatego też w celu uzyskania szczegółowych informacji, warto zajrzeć na stronę firmy Prohabitat.

2019-04-11 14:19:13

F.H.U. Styrnol - Witold Budzowski

34222 Zawoja, ul. Zawoja Podryżowana 1332

F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew

32731 Żegocina, ul. Żegocina 5

AMIR Feder Piotr Majcher

31435 Kraków, ul. Radomska 14