VDR Effectivedm.pl • VDR Due Diligence

- , ul. /

NIP:

https://effectivedm.pl

Due Diligence polega na dokładnym badaniu kondycji firmy, które zlecane jest przez zewnętrznych inwestorów, planujących jej zakup. Chcą oni skontrolować, czy oferta, jaką się interesują, jest faktycznie opłacalna. Badania te są specjalizacją EDM. Przedsiębiorstwo to dokonuje analizy prawnej, finansowej, handlowej, technologicznej i podatkowej. Określa mocne i słabe strony danej działalności, co pozwala zapoznać się z szansami czy ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z transakcji przed etapem negocjacyjnym.

Badanie przedinwestycyjne VDR Due Diligence stosuje się w przypadku:

  • wywłaszczania,
  • oddłużania,
  • sprzedaży firmy,
  • wprowadzania jej do obrotu publicznego.

Celem działań specjalistów z tego przedsiębiorstwa jest zebranie informacji koniecznych do wyceny wartości działalności. Nie jest to jednak audyt, który obejmuje wyłącznie jedne obszar kontroli. W każdej instytucji taka analiza przebiega nieco inaczej i zależy od branży, kultury organizacji czy liczby pracowników.

2020-09-09 00:00:00

doradcapodatkowy-adwokaci-de.pl

15232 Frankfurt, ul. Fürstenberger Str. 16

Kancelaria Wyoming LLC

82001 Cheyenne, ul. Carey Avenue 2120