Przeciski cena

55-040 Kobierzyce, ul. Atramentowa 10/0

NIP: 8991258205

http://www.nawitel.pl/pl

Firmy oferują e przewierty pod ulicami, placami czy innymi przeszkodami są bardzo potrzebne w mocno zurbanizowanych terenach, gdzie dostęp do jezdni jest bardzo utrudniony, czasami wręcz niemożliwy. Dlatego dokonuje się bardzo często przewiertów pod terenem zabudowanym, aby uniknąć zamykania i dewastowania ulic, ogrodów czy innych elementów należących do miejskiej zabudowy.

 

Firma Nawitel wykonuje takie usługi przy użyciu sprzętu o światowej renomie, który gwarantuje bezawaryjne i dokładne wykonanie zadania. Cena za przecisk jest uzależniona od wielu różnych czynników, do których między innymi należą panujące w wykopie warunki geologiczne. Zaleganie warstw wody podskórnej i gruntowej bardzo utrudnia prowadzenie robót budowlanych. Możliwość przeprowadzenia wstępnych robót ziemnych bardzo ułatwia rozpoczęcie wykopów.

2020-04-27 00:00:00

Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH Sp. z o.o.

58210 Łagiewniki, ul. Kłodzka 10

AB-rent

51319 Wrocław, ul. Sycowska 13