Recykling odpadów

30-732 Kraków, ul. Płk. Dąbka 8C/0

NIP:

https://ekonycz.pl/

Mająca siedzibę w Krakowie firma Nycz zajmuje się między innymi świadczeniem usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów. Ponadto na terenie zakładu odbywa się recykling odpadów odebranych od przedsiębiorstw oraz odzysk metali kolorowych z dostarczanych cieczy.

Nowoczesne linie technologiczne ze specjalnie zaprojektowaną aparaturą umożliwiają bezpieczne unieszkodliwianie ścieków przemysłowych o charakterze niebezpiecznym, zawierających substancje, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na środowisko. Segregowanie śmieci pozwala uzyskać surowce nadające się do ponownego wykorzystania.

2023-02-17 00:00:00

Zakład Produkcyjno-Handlowy "Erna"

33311 Wielogłowy, ul. Wielopole 86

AGTOM s. z o.o.

31711 Kraków, ul. Władysława Jagiełły 6

Serwis Urządzeń Chłodniczych Kraków

32020 Wieliczka/Kraków, ul. Poprzeczna 14