Badania geotechniczne gruntu | Stabilny grunt Sp. z o.o.

61-680 Poznań, ul. Nadwarcińska 31C/0

NIP: 9721296343

https://stabilnygrunt.pl/

Zakup działki pod budowę domu lub innego obiektu to decyzja, która powinna być poprzedzona konsultacją ze specjalistami, zwłaszcza jeśli inwestycja jest planowana na terenie o szczególnych warunkach geofizycznych. Stabilny grunt sp.z.o.o przeprowadza badania geotechniczne gruntu na zlecenie inwestora, w celu bezpiecznego posadowienia obiektów budowlanych nawet tam, gdzie jest to utrudnione ukształtowaniem terenu. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych czynników gruntowych i hydrologicznych firma może wstępnie oszacować koszt wzmocnienia podłoża. Pozwala to klientowi na podjęcie decyzji o rezygnacji z inwestycji, jeżeli wymaga ona zbyt dużych nakładów finansowych. Dlatego warto tego rodzaju prace zlecić jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie terenu. 

Zaufaj doświadczeniu geologów i inżynierów, którzy mają w swoim portfolio liczne prestiżowe inwestycje! 

2020-07-20 00:00:00

Royal Shop

60-105 Poznań, ul. Kopanina 54

AR-FIZ

60101 Poznań, ul. Przybyszewskiego 44A

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3